Pomoc Poker

Vitaj vo svete online pokru

 

Tu nájdeš informácie o našom produkte.

 

Pre podrobný popis hry si prečítaj náš Herný plán a Pravidlá hry Texas Hold’em

 

Online Poker

Náš online poker je typu Texas Hold’em kde hráči hrajú proti ostatným hráčom.

Cieľom hry je získať vyzbieranú sumu (pot) na hracom stole a to vďaka kombinácií svojich 2 kariet spolu s 5 vyloženými kartami na stole.

 

Kombinácie kariet od najlepšej po najslabšiu:

 

Royal Flush (A♥ K♥ Q♥ J♥ 10) - Kráľovská postupka v jednej farbe s esom na konci.

Straight Flush (A◆ 2◆ 3◆ 4◆ 5) - postupka vo farbe. V prípade, že má rovnakú kombináciu viac hráčov, vyhráva ten, kto má straight flush zakončený vyššou kartou.

Four of a kind (K◆ K K K 9) – štyri karty rovnakej hodnoty. V prípade, že má túto kombináciu viac hráčov, vyhráva štvorica zložená z kariet vyššej hodnoty.

Full House (8◆ 8 8♣ 7♣ 7) - trojica (Three Of a Kind) a dvojica (Pair) kariet. V prípade, že má túto kombináciu viac hráčov, vyhráva ten, kto má vyššiu trojicu. Ak majú hráči zhodnú trojicu, rozhoduje vyššia dvojica.

Flush (4♣ 8♣ 9♣ A♣ J♣) - farba, päť kariet rovnakého symbolu. V prípade, že má túto kombináciu viac hráčov, vyhráva hráč s najvyššou kartou rovnakého symbolu.

Straight (7♣ 8♥ 9◆ 10 J♣) - postupka, rôzne farby po sebe nasledujúcich piatich kariet. V prípade, že má kombináciu viac hráčov, vyhráva ten, kto má postupku zakončenú vyššou kartou.

Tree of a Kind (K K K◆ 4 7♣) - trojica, tri karty rovnakej hodnoty. V prípade, že má túto kombináciu viac hráčov, vyhráva ten, kto má vyššiu trojicu. Pokiaľ má viac hráčov rovnakú trojicu, o víťazovi rozhoduje Kicker.

Two Pairs (9♥ 9♣ 3♣ 3◆ A) - dva páry, dve dvojice kariet rovnakej hodnoty. V prípade, že má túto kombináciu viac hráčov, vyhráva ten, kto má vyššiu dvojicu. Pokiaľ má viac hráčov vysoké dvojice, o víťazovi rozhodne Kicker.

One pair (A♣ A♥ 2◆ 5♥ 4) - jeden pár, dvojica kariet s rovnakou hodnotou. V prípade, že má túto kombináciu viac hráčov, vyhráva ten, kto má vyššiu dvojicu. Pokiaľ má viacero hráčov rovnaký pár, o víťazovi rozhodne Kicker.

High Card (A♣ J♥ 9◆ 5◆ 3) - v prípade, že žiaden z hráčov nemá vyššie uvedenú kombináciu, vyhráva ten, kto má najvyššiu kartu.

 

Kicker – Karta, ktorá rozhoduje o víťazovi, ak majú hráči rovnakú výhernú kombináciu.

 

 

Hráč má počas hry nasledujúce možnosti:

  • CHECK  (počkať) – Pokiaľ nepadla v danom kole žiadna stávka, hráč môže zvoliť tzv. Check (vyčkať/nezvyšovať stávky)
  • BET  (stávka) – Pokiaľ v aktuálnom kole nepadla žiadna stávka, hráč ju má možnosť vykonať.
  • FOLD  (zložiť) – Zložením svojich kariet hráč ukončuje svoju účasť v danom kole a tak stráca možnosť navýšiť svoje stávky alebo vyhrať pot.
  • CALL  (dorovnať) – Ak súper počas herného kola navýšil stávku, tak ju má hráč možnosť dorovnať na rovnakú úroveň.
  • RAISE  (navýšiť) – Ak súper počas herného kola položil stávku, tak ju má hráč možnosť navýšiť.
  • ALL IN  (staviť všetko)

 

V každej hre je určený jeden hráč, ktorý symbolicky rozdáva karty a je označený písmenom "D" (Dealer). Toto označenie sa po každej hre posunie o jedného hráča v smere hodinových ručičiek. Každý hráč pri rozdávaní dostane dve karty.

 

Každá hra začína povinnými stávkami (Blindy). Prvý hráč v poradí po Dealerovi v smere hodinových ručičiek vloží Small Blind (SB), druhý hráč v poradí Big Blind (BB).

 

 

 

V SYNOTtipe nájdeš 2 typy hry Texas Hold’em poker a to Turnaje a CashGame.

 

 

Cash Game

CashGame znamená hru o reálne peniaze, kde má hráč možnosť prísť a odísť od hry zo svojimi peniazmi ktoré si prevedie z S-konta kedykoľvek. Čiže hráš s peniazmi ktoré si so sebou vezmeš a keď od stolu odídeš, tvoj zostatok z hry sa ti pripíše naspäť na S-konto.

 

NL alebo No Limit Cash Game

Minimálne hodnoty stávok sú vo výške BB, maximálne hodnoty nie su stanovené.

 

Limit Cash game

Nastavený limit je hodnota veľkej a malej stávky.

SB je polovica malej stávky a BB sa rovná malej stávke. Veľká stávka je dvojnásobok malej.

Rozdiel oproti NL je, že prvé 2 kolá (preflop a flop) máš možnosť navýšiť stávku len o malý limit a stávka sa môže navýšiť len 4 krát. Tretie a štvrté kolo (turn a river) máš možnosť navýšiť stávku len o veľký limit a rovnako tiež len 4 krát.

 

Turnaje

Turnaj sa hrá so žetónmi a nie s reálnymi peniazmi. Do turnajov je potrebné sa dopredu zaregistrovať a pri spustení turnaju byť prítomný, inač riskuješ stratu časti svojich žetónov. Cieľom hry je poraziť svojich oponentov a pozbierať všetky žetóny. Výhra sa ti pripíše až po ukončení turnaju, keď v hre ostane posledný hráč.

Informácie o začatí turnaju, cene a výhre sú vždy uvedené pri danom turnaji.

 

Typy Turnajov:

 

Sit & Go

Sit & Go turnaj (S&G alebo SNG) je turnaj, ktorý nemá predom stanovený čas zahájenia, tzn. začne, keď budú všetky miesta pri hracom stole zaplnené.

 

Freezeout

Ide o turnaj bez možnosti dokúpenia žetónov. Akonáhle hráč príde o všetky svoje žetóny, bude jeho účasť na turnaji ukončená.

 

Shootout

Turnaj, ktorý sa koná na viacerých hracích stoloch, bez obvyklého vyrovnávania počtu hráčov pri jednotlivých hracích stoloch. Hráč zostane pri hracom stole, až kým nebude posledný.

 

Rebuy turnaj

Ide o typ turnaja, v ktorého priebehu si hráči môžu dokupovať žetóny.

  

Garantované turnaje (GTD)

Majú predom určenú minimálnu výšku výhry, ktorá bude vyplatená aj v prípade, že celkový počet vkladov hráčov do turnaja nedosiahne určenú výšku. Pokiaľ bude konečný stav vkladov nižší ako je vopred určená výška výhier, rozdiel doplatíme my.

 

Terminológia:

No Max – maximálny vklad na stôl nie je obmedzený

Max – maximálny vklad na stôl je obmedzený

Deep – vklad na stôl je obmedzený minimom

Fast – čas na rozhodnutie je skrátený

Rake – poplatok herni pri cashgame hrách

SB/BB alebo Blinds – Povinné stávky kt. tvoria základ Potu

Pot – Suma o ktorú sa hrá v jednotlivom kole

Ante – povinné stávky využívané pri turnajoch

Prize Pool – čiastka v turnaji určená na výhru

Buy in – cena registrácie do turnaju

Fee – poplatok herni pri registrácií do turnaju

 

 

Zavrieť
Upozornenie
Pre hru o reálne peniaze musíte byť prihlásený
Pre hru o reálne peniaze musíte mať dokončenú internetovú registráciu
Pre hru o reálne peniaze musíte mať vyplnenú prezývku.
Z technických dôvodov je pokrová herňa momentálne uzavretá. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme za spôsobené komplikácie.